Russian (CIS)Ukrainian (UA)English (United Kingdom)

Загальний курс англійської мови для різних рівней

В процесі навчання загальній англійській мові гармонійно розвиваються як усне мовлення та його сприйняття на слух, так і читання і письмо. Вас ознайомлять з культурологічними особливостями англомовних країн. 
Курс загальної англійської мови поділений на 6 ріней. Курс триває, в залежності від рівня та кількості уроків на тиждень, 3,5 – 5 місяців. Заняття проводяться 2 або 3 рази на тиждень по 2 академічні години.
Зарахування на кожен з рівнів курсу англійської мови, крім початкового, проводиться за результатами усного та письмового тестування.
Підручники розроблені британськими викладачами та видавцями для вивчаючих англійську мову як іноземну. Гарне подання матеріалу, насичені та захоплюючі підручники, різноманітні та ефективні завдання.

Beginner 
Знаємо алфавіт, правила читання. Знайомі з базовими граматичними конструкціями. Читаємо нескладний текст та можемо обмінятися з співбесідником нескладними фразами.

Elementary 
Можемо підтримати бесіду на знайомі теми. Розуміємо нескладні тексти, можемо заповнити анкету та написати короткий лист особистого змісту. 

Pre-Intermediate 
Спілкуємось на побутові, суспільні або культурні теми. Розуміємо статті на популярні теми. Можемо листуватися з друзями та колегами. 

Intermediate 
Эффективно общаемся по широкому кругу тем. Быстро находим в тексте нужную информацию и понимаем детали. Можем конспектировать чужую устную речь.

Upper-Intermediate 
Ефективно спілкуємось по широкому колу тем. Швидко знаходимо в тексті потрібну інформацію та розуміємо деталі. Можемо конспектувати чужу усну мову. Upper-Intermediate Ефективно спілкуємось по широкому колу знайомих та незнайомих тем як загального так і ділового характеру. Гарно розуміємо швидку мову. Вільно читаємо газетні та журнальні тексти. Можемо вести професійне листування.

Advanced 
Вільно спілкуємось з усіх питань, що цікавлять, приймаємо участь в конференціях, обговорюємо інформацію в деталях. Розуміємо всі документи, статті, звіти, будь-яку кореспонденцію.

 

Хто на сайті

На даний момент 18 гостей на сайті